تنظیم قرارداد

اهميت و لزوم تنظيم قراردادهاي كاري
عدم تنظيم و يا تنظيم غير تخصصي قراداد در روابط كاري و تجاري بين اشخاص چه حقيقي و چه حقوقي سبب وجود ميليون ها پرونده در مراجع قضائي گرديده كه نتيجه آن اتلاف وقت و صرف هزينه هاي مادي، معنوي و رواني براي اشخاص و سيستم قضائي كشور مي باشد. تنظيم يك قرارداد صحيح و قانوني مي تواند سبب تضمين امنيت حقوقي اشخاص، اجرای صحیح و به موقع تعهدات و افزایش کیفیت کار، هموار شدن مسیر برای رسیدن به توافق و حفظ رابطه هاي كاري و جلوگيري از مطرح نمودن دعوا و يا جلوگیری از باخت و حتي جلوگيري از طولاني شدن دعاوي، کاهش ریسک اقتصادی و ...گردد.
خدمات گروه وكلا در زمينه تنظيم قراردادهاي كاري
تنظيم قراردادهاي حقوقي شامل:  قراردادهاي موضوع پيمانكاري ساختماني, عمراني،پيش خريد، استخدامي، تجاري، بازگاني داخلي و خارجي، بيمه اي، مشاركتي، عامليت، بانكي، سرمايه گذاري،حوزه رايانه و نرم افزار
اظهارنظر و شرکت در مذاکرات پیش قراردادی و تهیه پیش نویس، تنظيم و نظارت تخصصي بر اجراي قرارداد، تفسیر، تعديل و تعيين قانون حاكم بر قراردادهای از پيش تنظيم شده با ملاحظه عرف و رویه های خاص حرفه ای وبر حسب نیاز متقاضی.

آدرس گروه حقوقي پارت

 

تهران – ميدان وليعصر – خيابان فرشيد – پلاك 9

 

برای مشاوره مفید با وکیل با تجربه تماس بگیرید

تلفن هاي تماس  :88922132- 021  ،   86036986- 021    ،    09122356201