مصاديق دعاوي مالي  
دعوای مطالبه وجه چک ، سفته ، برات و حواله ، سند عادی قرض و امثال آنها
دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن
دعوای مطالبه اجرت المثل یا اجور معوقه

 دعوای مطالبه پول خارجی (دلار – یورو – مارک – ین ژاپن – دینار وغيره
دعوای مطالبه خسارت اعم از خسارت و ضرر و زیان قهری یا قراردادی
دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
دعوای مطالبه منافع
دعوای مطالبه سهم الارث
دعوای اثبات مالکیت
 دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع
دعوای خلع ید غاصبانه
دعوای تسلیط یا وضع ید
دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی
 دعوای مدنی مطالبه دیه
 دعوای مطالبه مهریه
دعوای اعتراض به نظر هیأت مدیره واحد آپارتمانی در مورد پرداخت حق شارژ
دعوای استرداد وثیقه
دعوای مطالبه بهای حقوق مکتسبه در ملک موقوفه
( دعوای مطالبه حقوق زارعانه ( حق ریشه

دعوای اثبات نسق زارعانه
دعوای ابطال ظهر نویسی چک
دعوای اثبات وقوع مستحدثات در خارج از حریم راه یا رودخانه
دعوای مطالبه نحله ایام زوجیت
دعوای مطالبه ارش مبیع معیوب
دعوای تجویز فروش مال مشاع غیر ثبتی
دعوای ابطال سند مالکیت مال غیر منقول
دعوای ابطال معامله فضولی
دعوای بی اعتباری معامله موضوع سند رسمی یا عادی
 دعوای ابطال سند در وجه حامل
دعوای ابطال سند وقف
دعوای اثبات وقفیت
دعوای اثبات وصیت مالی
دعوای مطالبه مال موهوب یا استرداد آن
دعوای مطالبه مال الصلح
دعوای مطالبه مورد صلح
دعوای استرداد جهیزیه
دعوای استرداد هدایای نامزدی
دعوای استرداد مبیع
 دعوای اعتراض به ثبت مال غیرمنقول
دعوای اعتراض به تحدید حدود
دعوای الزام به تحویل مبیع
دعوای قلع و قمع مستحدثات
دعوای اثبات حریم ملک
دعوای مطالبه سهم الشرکه
دعوای مطالبه هزینه هاي درمان
دعوای الزام به مشارکت در تنقیه قنات
دعوای تحویل موصی به
دعوای استرداد عاریه
دعوای مطالبه سهم الترکه
 دعوای اخذ به شفعه
دعوای اثبات معامله
دعوای اثبات اقاله
دعوای ابراء
دعوای فک رهن
 

مصادیق دعاوی غیر مالی

دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستأجره
دعوای اعلام جزئی یا اساسی بودن تعمیرات عین مستأجره
دعوای فسخ اجاره
دعوای تخلیه ملک استیجاری
دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی تأسیسات عین مستأجره از جمله دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه
دعوای صدور حکم به وصل آب ، برق ، گاز ، تلفن در عین مستأجره
دعوای تجویز قطع خدمات
دعوای تجویز انتقال منافع به غیر
 دعوای رفع تصرف عدوانی
 دعوای رفع مزاحمت
دعوای رفع ممانعت از حق
دعوای اعتراض به تشخیص وزارت مسکن از جهت نوع زمین
دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو مبنی بر انسداد چاه
دعوای اعتراض به حفر چاه
دعوای تعیین تکلیف دستگاههای حفاری
دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو در مورد حریم چاه و قنات
دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو  در مورد پروانه مصرف آب
دعوای مربوط به اختلاف در میزان بهره برداری از آبهای سطحی
دعوای استرداد چک
دعوای اعتراض به انحلال شورای اسلامی
دعوای اعتراض به سلب عضویت شورای اسلامی
دعوای تنفیذ وصیت نامه
دعوای ابطال وصیت نامه
دعوای اثبات تولیت مال موقوفه
دعوای اعتراض به تولیت
دعوای اثبات ولد یا نفی ولد
دعوای عسر و حرج در اجاره
دعوای اثبات تابعیت
دعوای ابطال خلاصه فوت
دعوای اثبات سیادت
دعوای عدم تعلق شناسنامه
دعوای ابطال شناسنامه
دعوای الزام به تحویل عین سند
دعوای اعتراض به نظریه هیأت تحقیق اداره اوقاف
دعوای الزام به تنظیم سند اجاره
دعوای اثبات سوابق بیمه
دعوای اعتراض به آگهی ثبت علامت یا اختراع
دعوای الزام به ثبت علامت صنعتی یا اختراع
دعوای الزام به صدور شناسنامه
دعوای الزام به رفع رطوبت
دعوای تشخیص صحت تاریخ معامله
 دعوای ضم امین به متولی
دعوای اعتراض به گواهی انحصار وراثت
دعوای ورشکستگی تاجر
 دعوای انحلال شرکت تجاری
دعوای اعتراض به رأی اداره ثبت در مورد افراز ملک
دعوای اعسار از محکومٌ به
 دعوای صدور حکم موت فرضی
دعوای اثبات زوجیت
دعوای نفی زوجیت
دعوای اجازه ازدواج
دعوای اثبات وقوع طلاق
دعوای اثبات رجوع
عوای ازدواج مجدد
دعوای تجویز حضانت طفل توسط مادر
دعوای استرداد فرزند
دعوای الزام خوانده به ثبت واقعه ازدواج
 دعوای تمکین زوجه
درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش
دعوای طلاق
درخواست حکم رشد
درخواست تأمین دلیل
درخواست دستور موقت
دعوای اعسار از هزینه دادرسی
 دعوای اعسار از محکومٌ به
درخواست تأمین خواسته
دعوای اعاده اعتبار تاجر ورشکسته
دعوای الزام به صدور پایان کار
 الزام به صدور پروانه وکالت
درخواست صلح و سازش
دعوای تعدیل اجاره بها
دعوای انحلال شرکت تجاری
دعوای اثبات بذل مدت یا انقضای مدت در نکاح موقت
دعوای اثبات حیله و تقلب منتهی به حکم
دعوای اسلامیت
دعوای بلوغ
دعوای جرح و تعدیل شاهد
 دعوای اثبات وکالت
دعوای حجر
دعوای تأیید اصالت سند
دعوای رفع اثر از واقعه فوت
دعوای الزام به ثبت ولادت
دعوای تغییر نام از لحاظ جنسیت

 

 

مصادیق دعاوی الحاقی 
دعوای ابطال اجرائیه ثبتی
دعوای الزام به وفای به شرط
دعوای الزام به انجام تعهد
دعوای بی اعتباری سند
دعوای بطلان سند
دعوای ابطال صورت جلسه هیأت مدیره شرکت تجاری
دعوای ابطال تصمیم مجمع عمومی
دعوای بطلان شراکت نامه
دعوای اعتراض به رأی داور
دعوای ابطال رأی داور
 دعوای ابطال شرط داوری
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
 

 

درخواستهای امور حسبی 
درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه
درخواست صدور حکم موت فرضی
 پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی
درخواست مهر و موم ترکه
درخواست رفع مهر و موم ترکه
درخواست تحریر ترکه
درخواست تصفیه ترکه
درخواست تقسیم ترکه
درخواست تصدیق انحصار وراثت
 
(منبع : كتاب مصاديق دعاوي مالي و غير مالي معاونت آموزش قوه قضائيه)
 

وکیل حقوقی پایه یک وکیل پایه یک دادگستری باتجربه و ماهر دارای روابط وکیل طلاق خانم وکیل خوب برای طلاق در تهران کرج اصفهان مشهد شیراز تبریز قم ارومیه کرمانشاه اهواز زاهدان بابل ساری وکیل باتجربه ملکی نفقه طلاق مهریه املاک و مستغلات مشاور حقوقی تلفن رایگان 24 ساعته وکیل چت آنلاین چت پرسش و پاسخ حقوقی رایگان مشاور حقوقی خانواده

طلاق وکیل زبده خانم برای طلاق و مهریه وکیل تلگرامی بهترین وکیل خانم در تهران برای مهریه طلاق و نفقه تمکین رشت همدان کرمان یزد اردبیل بندرعباس اراک زنجان اسلامشهر ستتدج قزوین خرم آباد گرگان شهریار قدس وکیل حقوقی پایه یک وکیل پایه یک دادگستری باتجربه و ماهر دارای روابط وکیل طلاق زن وکیل خوب برای طلاق